Saturday, December 24, 2016

Een nieuwe G25?

Een tijdje geleden stelde ik voor om een nieuwe G24 te vormen, niet van landen maar van individuen. Die G24 zou een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld, dacht ik. Want het ontbreekt niet aan goede ideeën maar het ontbreekt wel aan een lobby groep die zulke ideeën effectief bepleit. 

Ik kreeg een paar enthousiaste reacties maar de door mij beoogde G24 kwam niet tot stand.

Dat is geen wonder, wellicht, omdat het niet realistisch is om te denken dat je zomaar, zonder een budget, een nieuwe internationale groep in het leven kunt roepen. Dertig jaar geleden lukte mij dat wel, het vormen van zo'n internationale groep, het Forum on Debt and Development (FONDAD), met core funding van het Nederlandse ministerie van buitenlandse zaken. Als netwerk en research centre bestaat FONDAD nog steeds en ik ben er de directeur van. 

Sinds mei 2008 werkt FONDAD zonder budget. In feite werk ik al acht jaar voor FONDAD zonder daarvoor betaald te worden. Dus het kan toch wel, een internationale groep vormen (voortzetten) zonder een budget.

Is dat een voorbeeld voor de G24 die ik in mijn hoofd had? Zou die toch gevormd kunnen worden, met leden van het FONDAD netwerk en andere denkers?

Mijn voorstel was en is, dat we een netwerk creëren van 24 personen die met elkaar van gedachten wisselen over verbeteringen in het wereldsysteem. Jaja, ik weet dat daar al allerlei groepen en  organisaties mee bezig zijn. Waar het mij om gaat, is dat de door mij beoogde G24 -- die ik misschien beter G25 kan noemen om verwarring met de bestaande G24 te voorkomen -- een extra impuls geeft, zowel intellectueel als praktisch.

Wat mij betreft bestaat de G25 uit 25 creatieve denkers die deskundig zijn op het gebied van politiek en economie, sociaal-economische vraagstukken, waaronder arbeidsomstandigheden, werkloosheid en inkomensverdeling, klimaat / ecologie, en (maritiem) transport.

Waarom maritiem transport? Omdat 90% van de wereldhandel maritiem transport is.

Profile

Aan welk profiel moeten G25-leden voldoen?
 

Als gedachten oefening maakte ik het volgende profiel:
- Je bent nieuwsgierig, creatief
- Je kunt goed luisteren naar iemand anders
- Je spreekt ten minste twee internationale talen, naast Engels ook liefst Spaans, Frans of Portugees 
- Je bent non-conformistisch.

Ik creëerde Fondad in 1986 toen ik 38 jaar was. Nu ben ik 68 en word binnenkort 69. De G25 zou idealiter leden hebben van leeftijden die variëren tussen, laten we zeggen, 25 en 85 jaar.


Van de leden wordt niets anders verwacht dan dat zij af en toe bijdragen aan de virtuele discussie. Voorbeelden van hoe ik zulke virtuele discussies in het verleden organiseerde voor het FONDAD netwerk, zijn: 

Macro-prudential regulation 
Bill White: "The current financial system is inadequate
Three schools of thought on crisis prevention 
Asset Bubbles and Inflation 
Managing the crisis (1) 
Preventing the crisis (4)
Explaining the crisis (1) 

Ik ben niet van plan veel tijd in de G25 te steken. Mijn rol zal beperkt blijven tot het aanzwengelen van discussies en het fungeren als moderator. 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home