Friday, November 15, 2013

HET FAILLIET VAN HET NEOLIBERALISME VOLGENS BANKIERS EN ONDERNEMERS

Op 14 november 2013 was er een bijeenkomst van de zogenoemde Golfgroep met belangwekkende en verrassende uitspraken, afkomstig uit de financiële en ondernemerswereld in Nederland en Europa. Daar pleit men -- in het geheim -- voor maatregelen die vrijwel geen enkele socialistische partij voor zijn rekening zou durven te nemen. Men is er in die ondernemerswereld verbaasd over dat mensen niet in opstand komen tegen de bezuinigingen. Hieronder een verslag.

We hadden gisteravond een bijzondere, verbijsterende Golfavond over neoliberalisme. Een van de aanwezigen kwam juist terug van een bijeenkomst met Nederlandse bankiers en ondernemers, medewerkers van de Europese Commissie en van De Nederlandsche Bank en enkele wetenschappers.
Hierbij een kort verslag van de avond. Het volgende werd gezegd door bankiers en ondernemers; met aanvullingen van deelnemers aan de avond:
- dat het Nederlandse economisch-financiële beleid helemaal verkeerd is, dat de economie kapot wordt bezuinigd;
- dat de multinationals veel te veel geld verdiend en opgepot hebben, dus overaccumulatie hebben, een marxistische term die door de bankiers gebruikt werd;
- dat de venootschapsbelasting voor bedrijven drastisch en snel omhoog moet zodat er weer geld bij de overheid komt die dat kan herverdelen;
- dat de verhouding tussen kapitaal en arbeid helemaal maar dan ook helemaal scheef is gegroeid ten koste van de arbeid;
- dat de lonen in Nederland al vele jaren te laag zijn en dringend omhoog moeten omdat de mensen nu niet besteden en het kleine en middelgrote bedrijf kapot gaat;
- dat de bezuinigingen van de regering de samenleving fragmenteren en aantasten;
- dat het verbijsterend is dat de Nederlanders niet in opstand komen: zo verbaasde zich een bankier;
- dat de 3%-norm voor het overheidstekort ten opzichte van het BNP, waardoor mensen nu op grote schaal werkloos en ongelukkig worden (en het zelfmoordpercentage met 30 % is toegenomen, zoals net in de krant stond) een indertijd willekeurig geprikt percentage is;
- dat de banken in Nederland in een precaire situatie verkeren, want op het moment dat mensen hun geld massaal van de bank willen halen is dat geld er niet en moet de overheid bijspringen met veel hogere bedragen dan tot dusver - wat waarschijnlijk onmogelijk is;
- dat de vakbeweging in Nederland heel zwak is, het zijn sulletjes, ze lopen achter het regeringsbeleid aan.

Door deelnemers aan de Golfavond werd opgemerkt dat ditzelfde bezuinigingsbeleid in Nederland en in andere Europese landen in de jaren dertig ertoe leidde dat vrijwel alle politieke partijen op elkaar leken in hun bezuinigingsdrang, en dat dit leidde tot een murwe bevolking die nergens meer in geloofde en geen vertrouwen meer had in de politiek, en tot het ontstaan van nationalistische en fascistische bewegingen, niet alleen in Nederland, maar vooral in Duitsland. En het leidde tot de Tweede Wereldoorlog.
Pas na de verwoestende oorlog ging men in Europa over tot Keynesiaans beleid, met een belangrijke rol voor de overheid in het economisch gebeuren, en kwam men met een herverdeling van de macht van kapitaal en arbeid ten gunste van de arbeid, en tot de verzorgingsstaat.
Ook werd gezegd dat het vreemd en jammer is dat het bij de financiële en economische crisis van 2008 er eerst op leek dat het internationale financiële stelsel - dat met zijn derivaten en steeds nieuwere en onbegrijpelijker geldproducten onbeheersbaar was geworden - zou worden vervangen door een beter systeem, maar dat er niks van terecht kwam. Er werden internationale commissies opgezet, die met voorstellen kwamen, maar met die voorstellen is niets gedaan. Het huidige financiële (non-)systeem ging gewoon door, en verdiepte zich zelfs. Een groot deel van de bevolkingen van Europa gaat erin mee, en is via onder meer huizenbezit en pensioenfondsen mededrager van het systeem.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home