Tuesday, October 15, 2013

Chileense cultuur en NederlandDe regeringsperiode van de Chileense president Salvador Allende (1970-1973) en de militaire staatsgreep in Chili op 11 september 1973 hebben overal in de wereld, en ook in Nederland, tot een grote betrokkenheid  met het Chileense volk geleid. De betekenis van de Chileense cultuur voor Nederland is heel groot, en aangrijpend. Aafke Steenhuis maakte een overzicht van veertig jaar solidariteit en culturele uitwisseling.

Chileense cultuur en Nederland
In 1970 werd de charismatische socialist Salvador Allende gekozen tot president van Chili. Zijn regering was een verbond van zes linkse politieke partijen: socialisten, communisten en linkse christenen, de Unidad Popular. Het democratische, vrije en informele karakter van deze regering en het beleid, dat gericht was op verbetering van de situatie van vooral de arme bevolking via landhervorming, scholing, gezondheidszorg en cultuur, maakte op veel plekken in de wereld hoop, enthousiasme en bewondering los. Al begin 1971 besloot Jan van der Putten, toen nog een beginnend journalist, naar Chili te gaan om te berichten over het veranderingsproces. Voor NRC-Handelsblad en De Tijd, en later voor De Groene Amsterdammer, schreef hij informatieve stukken over de regering-Allende en de oppositie. In 1972 vond in Santiago een belangrijke vergadering van de UNCTAD plaats, de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling. Vanuit Nederland gingen sociaal-democratische politici, onder andere de latere premier Joop den Uyl en de latere minister voor ontwikkkelingssamenwerking Jan Pronk naar deze bijeenkomst; wat een grote invloed zou hebben op de betrokkenheid van de PvdA bij Chili. Die betrokkenheid was ook mee te danken aan André van der Louw, die een maand na de staatsgreep van 11 september 1973 als PvdA-voorzitter en leider van een delegatie van de Socialistische Internationale naar Chili ging. Bij de UNCTAD-conferentie van 1972 in Santiago was ook De Groene journalist Max Arian, die er aansprekende artikelen over schreef; en de docent en activist Piet Reckman. De wervende kracht van de democratische, Chileense weg naar het socialisme en de Chileense cultuur werkte niet alleen door in Nederland, maar in veel Europese landen. Overal in de wereld, en ook in Nederland, vind je Salvador Allende-pleinen en Pablo Neruda-straten. De liederen van de Chileense muziekgroepen en de boeken en tijdschriften van uitgeverij Quimantú, die bijvoorbeeld een serie uitgaf: Nosotros los Chilenos, Wij Chilenen, over het dagelijks leven en werk in Chili, en kritische strips, zoals La Firme, waren inspirerend. De boeken waren heel laag geprijsd en werden massaal gekocht: zo’n acht miljoen exemplaren in drie jaar. Quimantú is een Indiaans Mapuchewoord en betekent: De zon van de kennis. Belangrijk was ook dat op uitnodiging van Salvador Allende de Chileense schilder en beeldhouwer Roberto Matta, die in Italië woonde, naar Chili terugkeerde en invloed had op de Chileense cultuur. De periode-Allende zou een grote invloed hebben op het leven van veel mensen elders in de wereld, en ook op het leven van veel jonge Nederlanders, die bijvoorbeeld journalist, schrijver, maatschappelijk werker of kunstenaar werden met een Latijnse inslag. En omgekeerd, de Chilenen die jarenlang in ballingschap in Nederland woonden, brachten bij hun terugkeer hun Nederlandse ervaringen mee naar Chili. De politieke bijeenkomsten in Chili, die altijd vergezeld gingen van veel muziek, lekker eten en gezelligheid, zouden een blijvende invloed hebben op Nederlandse politieke bijeenkomsten die tot die tijd nogal serieus en zwaar op de hand waren.
Aan de regering-Allende kwam op 11 september 1973 een eind door een dramatische militaire staatsgreep, met steun van de Amerikaanse regering, door generaal Augusto Pinochet. Allende was op dat moment in het regeringsgebouw La Moneda, deed een oproep aan het Chileense volk via de radio, probeerde zich te verdedigen en pleegde zelfmoord. Jaren van verschrikkelijke onderdrukking volgden; tienduizenden Chilenen werden gevangen genomen en gefolterd, tienduizenden vluchtten het land uit, duizenden werden omgebracht. Linkse boeken werden op straat verbrand en vernietigd, uitgeverij Quimantú werd gesloten, de redacteuren opgepakt, drie van hen zijn verdwenen. Ook films van Chile Films werden vernietigd.  Er kwam censuur op boeken, kranten, radio, televisie en film. Er werd een hard economisch beleid ingevoerd, het eerste voorbeeld van neo-liberalisme in de wereld, door de Chicago-boys, een groep Chileense economen die bij Milton Friedman, de grondlegger van deze leer, in Chicago gestudeerd hadden. Doordat linkse politieke partijen, vakbonden en studenbewegingen verboden waren, konden de nieuwe neoliberale ministers ongehinderd hun gang gaan.  De Chileense machtsgroepen profiteerden van het beleid, de arbeiders kregen het heel zwaar en zagen hun hoop op een beter leven vervliegen. In 1990 kwam een eind aan de militaire dictatuur, er werd een regering van christendemocraten en socialisten gevormd, de Concertación Democrática, de democratische overeenkomst. Tijdens al die jaren van militaire dictatuur was er in de hele wereld een grote betrokkenheid bij het lot van Chilenen.
In de herfst van 1972 werd in Amsterdam het Chili Komitee Nederland opgericht, onder andere door de journalist Max Arian, de politicus Jan Pronk, de sociologiestudent Jan Joost Teunissen, Gerard Smink, Marie Jose Reynders en anderen. Het comité wilde de regering-Allende, die door de Verenigde Staten, de Wereldbank en internationale bedrijven via een “onzichtbare blokkade” geboycot werd, solidair en kritisch volgen en er informatie over geven in Nederland.  Het comité gaf na de staatsgreep een tijdschrift uit, het Inca-bulletin, dat oorspronkelijk al in Chili bestond; het werd tijdens de regering van Allende in Santiago gemaakt door de Nederlandse priester Martin Schram; Inca was de afkorting van Informatie Chili Amerika. Later kreeg het blad de naam Chili-bulletin, daarna Alerta en nog later La Chispa. Het Chili Komitee Nederland veranderde na de staatsgreep van karakter, het werd een actiecomité dat zorgde voor informatie, publicaties, manifestaties, opvang van Chileense vluchtelingen in Nederland, en boycotacties – onder andere van Chileense Granny Smith-appelen, van investeringen in Chili door de Stevin-baggermaatschappij en van leningen door de ABN. Medewerkers en vrijwilligers van het Chili Komitee waren onder andere Gerard Smink, Marie José Reinders, Max Arian, Jan Joost Teunissen, Herman Vuijsje, Martin Schram, Bauco van der Wal, Jacques Meulmeester, Luis Aravena, Hans Langenberg, Emmy Kwant, Henk Piek, Peter Gelauff, Wietske Langedijk, Jan de Kievid en veel anderen. In heel Nederland werden tientallen plaatselijke Chili-comités opgericht, op het hoogtepunt waren er 52 comités, die ook allerlei acties ondernamen, zoals de Friese actie om geen Friese pootgoedaardappelen naar Chili uit te voeren; daarbij werden onder andere de PvdA-politicus Anne Vondeling en de Chileense landbouwdeskundige David Baytelman betrokken.
Meteen na de staatsgreep van Pinochet op 11 september 1973 werd het Strijdfonds Chili opgericht; daarin zaten de organisaties Sjaloom, Chili Komitee Nederland, Evert Vermeer Stichting van de PvdA – die op 1 mei 1973 een Chili-solidariteitsmanifestatie had gehouden – en het coördinatiecentrum van de plaatselijke Chili-comités.  Het Strijdfonds heeft jarenlang veel geld ingezameld voor het politieke verzet en voor humanitaire projecten in Chili. In het bestuur van het Strijdfonds zaten onder andere An Thomassen-Lind, de vrouw van de vroegere burgemeester van Rotterdam; Bertus Bolk, voormalig priester in Chili, Cees Commandeur van de vakbeweging, journalist Max Arian, schrijver Anton Constandse, en Piet Reckman van politiek centrum Sjaloom.
Het Chili Komitee Nederland, Sjaloom, alle plaatselijke Chili-comités in Nederland, de Nederlandse vakbeweging, veel NGO’s, studentenorganisaties, en de linkse en gematigde politieke partijen, van de CPN, de PvdA tot en met de christendemocraten, vormden samen de Chili Beweging Nederland.  Een platform, met een heel breed politiek en maatschappelijk spectrum ontstond zodoende, dat in staat was om grote solidariteits-manifestaties te organiseren veel mensen op de been te brengen.  Dichter en organisator Huub Oosterhuis was lange tijd voorzitter van de Chili Beweging.
Het Centrum voor Chileense Cultuur, het CCC, werd in 1977 in Amsterdam opgericht. Ankie Peypers, Max Arian, Mieke Westra, Jan Röfekamp, Lou Meulenberg, Hetty Vogelesang,  Hannie van den Berg, Arie Sneeuw, Dick Bloemraad, Hein Vrolijk, Bert Janssens, Eric Gerzon, Hedda Post en Fleur Bourgonje maakten er onder anderen deel van uit. Zij wilden de Chileense en Latijns-Amerikaanse cultuur meer bekendheid geven in Nederland. Het centrum vertaalde gedichten en gaf dichtbundels en verhalen uit, zoals de dichtbundel van Latijns-Amerikaanse dichteressen Het water zal de stenen breken, de dichtbundel De dagen die ons scheiden van de Argentijn Juan Gelman, Ik zeg je niet waar ik vandaan kom van de Paraguayaan Lincoln Silva.  Verder organiseerde het centrum concerten van Latijns-Amerikaanse muziek, lezingen van schrijvers en kunsttentoonstellingen. In 1988 hield het centrum op; er waren in Nederland zoveel activiteiten op het gebied van de Latijns-Amerikaanse cultuur, dat het CCC overbodig was geworden.
Tijdens de regering van Salvador Allende bezocht Piet Reckman, docent aan de Sociale Academie de Horst en oprichter van politiek-cultureel centrum Sjaloom in Odijk, meerdere malen Chili. Hij ging onder andere ook op bezoek bij de in Chili wonende journalist Koos Koster, die steeds informatie over Chili naar Nederland stuurde. Piet Reckman nam grammofoonplaten mee naar Nederland van Chileense zanggroepen als Quilapayun, Inti Illimani, Violeta Parra en haar kinderen Angel en Isabel Parra, en van Victor Jara. Sjaloom besloot om die platen in Nederland uit te geven. Dat was een groot succes. Sjaloom hoorde, voor de staatsgreep, dat Inti Illimani in september 1973 voor het eerst naar Europa zou komen en organiseerde een tournee in Nederland. Een paar dagen na de staatsgreep kwam de groep in Odijk aan. De tournee had nu een hele andere lading en emotionaliteit gekregen. Sjaloom en de Chileense platenmaatschappij Dicap besloten toen samen Vrije Muziek op te richten. Een heel belangrijke rol bij Vrije Muziek speelde de Chileen Jaime Moreno.  Vrije Muziek maakte samen met de VARA de grammofoonplaat Hart voor Chili.
Vrije Muziek wilde graag een Victor Jara Festival organiseren, naar voorbeeld van onder andere Londen. Het Chili Komitee wilde dat ook,  dus werd er samengewerkt. Joan Jara, de vrouw van de vermoorde zanger Victor Jara, was aanwezig op het eerste festival in 1981 in het net geopende Muziekcentrum Vredenburg, en hield er een toespraak. Met dit evenement was Vredenburg voor het eerst helemaal uitverkocht. Na het festival werd besloten om ook de muziek van andere Latijns-Amerikaanse landen naar Utrecht te halen en de manifestatie te verbreden tot een Latijns Amerika Festival. Dat festival werd dertien jaar lang georganiseerd door VLAM, de Vereniging Latijns Amerika Manifestaties. Moniek Reckman heeft als vertegenwoordiger van Vrije Muziek aan alle festivals meegewerkt, en nog steeds zet zij zich in voor de Chileense cultuur.
Sjaloom, ook wel de Chileense Volksambassade genoemd, heeft veel posters en boekjes uit Chili in het Nederlands uitgegeven, onder andere de informatieve boekjes van de vermaarde Chileense pedagoge Marta Harnecker. Ook heeft men  jarenlang een informatieblad over Chili gepubliceerd. Piet Reckman, zijn vrouw Jos Reckman en zijn dochter Moniek Reckman waren, met anderen, de drijvende krachten van Sjaloom.
Vanaf de staatsgreep op 11 september 1973 zijn er door de Chili Beweging en andere politieke bewegingen geregeld Chileense politici en vakbondsmensen naar Nederland uitgenodigd om hier op manifestaties te spreken, zoals Hortensia Bussi de Allende, de echtgenote van Salvador Allende die hier in 1974 en 1979 kwam, hun dochter Isabel Allende, Isabel Letelier, de weduwe van de socialist Orlando Letelier, de voormalige minister van Allende die meermalen in 1976 naar Nederland kwam en in opdracht van Pinochet in september 1976 in Washington door middel van een autobom vermoord zou worden. Ook de voormalige minister en socialist Clodomiro Almeyda sprak op een september-manifestatie, net als de CUT-vakbondsman Luis Meneses.
Het Chili Komitee Nederland heeft zich enorm ingespannen dat Nederland zijn grenzen openstelde voor Chileense vluchtelingen. Zelfs werd kortstondig door het comité de Chileense ambassade aan de Javastraat in Den Haag bezet. De bezetters werden gearresteerd en korte tijd vastgezet. En inderdaad: Nederland ontving zeer gastvrij de Chileense vluchtelingen. Eind jaren zeventig verbleven hier ruim 2000 Chilenen, nu zijn dat er ruim 4000 mensen. Toen de Chilenen vanaf eind 1973 en in 1974 naar Nederland kwamen, werden zij in allerlei hotels en in zomerhuis-complexen opgevangen, voor zij een huis kregen.  In die tijd vroegen burgemeesters van Nederlandse dorpen en steden hun burgers om op zondag Chileense vluchtelingen op bezoek te vragen, om de Chilenen zich hier thuis te laten voelen. In Putten op de Veluwe vroeg de burgemeester dat ook. De familie Langedijk, bestaande uit moeder Roef en vader Gerrit, met drie blonde dochters Wietske, Tineke en Rijtje, kregen elke zondag een steeds groter wordende groep Chilenen op bezoek, met wie zij muziek maakten, zongen, aten, aan theater deden en weefden. Hun huis ligt op een groot terrein in de natuur, met weiden en veel bomen. Dochter Wietske vertelt dat ze al gauw niet alleen ’s zondags, maar elke dag Chilenen over de vloer hadden.  Al gauw ontstonden vanuit de Chileens-Nederlandse ontmoetingen de jaarlijkse Pinksterfeesten in Putten, die vanaf de jaren zeventig nog steeds door de familie Langedijk, met schoonzoons en talrijke kleinkinderen, gehouden worden: grote vierdaagse kampeerpartijen  met muziek, theater, verkleedpartijen, film en lekker eten. Nog steeds komen er Chilenen van het eerste uur.
Geïnspireerd door de Chilenen ging de familie Langedijk, aangevuld met vrienden, zelf theater spelen: dat werd de groep Beroerd.  Aanvankelijk was hun theater gericht op Chili en speelden ze wekelijks acts in alle uithoeken van Nederland waar Chili-manifestaties waren. Later brachten ze het theaterstuk Een dag in het leven van de Salvadoriaanse schrijver Manlio Argueta. Met dat stuk zijn ze ook door Midden-Amerika getrokken, onder andere in Nicaragua, Costa Rica en Panama.
Tussen 1977 en 1992 bestond in Rotterdam het Salvador Allende Centrum. De Rotterdamse burgemeester André van der Louw en de ambtenaar Saskia Stuiveling zaten in het Dagelijks Bestuur. Het centrum was een ontmoetingsplek voor Chileense en Latijns-Amerikaanse ballingen in Nederland, en deed veel aan de verspreiding van Chileense en Latijns-Amerikaanse cultuur. De Chileense dichter en schilder Juan Heinsohn was jarenlang coördinator van het centrum, zoals ook de in Nederland wonende Chileense balling Hugo Bascuñan jarenlang werkzaam was in het SAC. Hij woont nu weer in Chili.
Daarna, Chili was intussen weer een democratisch land, kwam op Chileens initiatief het Nederlands Chili Instituut, het NCI  (1994- 2002) in Rotterdam. Het organiseerde exposities, filmfestivals en uitwisselingen tussen universiteiten. In 2001 presenteerde het NCI een Chili-festival in het Zuidplein-theater in Rotterdam, met optredens van het BAFOCHI, het Folkloristisch Ballet van Chili, en met muziek van Isabel Parra en Tita en Antar Parra.
En, heel belangrijk, Rotterdam herbergde ook het Instituut voor een Nieuw Chili, het INC, opgericht in 1977. Dit instituut was een idee van de Chileense ex-minister en socialist Orlando Letelier. Hij streefde ernaar om, wanneer er aan de dictatuur van Pinochet een einde zou zijn gekomen, een coalitieregering te vormen van alle oppositiepartijen, waartoe intussen ook de christendemocraten behoorden. Zo’n coalitie was in Chili niet gebruikelijk, maar in Europa wel. Ook de voormalige leider van de christendemocraten, Jaime Castillo, die in ballingschap in Venezuela woonde, was voor zo’n coalitie. Het INC wilde Chileense politici in ballingschap en jongere politici een ontmoetingsplaats geven, zodat zij er konden brainstormen over het Chili van na de dictatuur. Om het instituut van de grond te krijgen reisde Orlando Letelier, die met zijn gezin in ballingschap in Washington woonde, in 1976 vier keer naar Nederland. Veel Europese ministers steunden het streven van Orlando Letelier, onder wie Jan Pronk, minister voor ontwikkelingssamenwerking. Het INC kwam van de grond dankzij financiering door Pronk en de steun van burgemeester André van der Louw die een geschikte ruimte in Rotterdam aanbood. Vlak na zijn laatste reis naar Rotterdam werd Letelier in Washington door middel van een autobom vermoord, op last van Pinochet. Terwijl de Verenigde Staten de staatsgreep van Pinochet gesteund hadden, werd deze brutale bomaanslag in het hart van de hoofdstad Washington hen te gortig; de moord op Letelier in 1976 is het begin van de kentering van het Amerikaanse beleid. De regering-Carter, die zich inzette voor mensenrechten, droeg bij aan een toekomstige democratisering van Chili. De protesten in de jaren 80 in Chili, en de toenemende wil in het land, ook van rechtse politieke partijen en groepen, om via onderhandelingen van de dictatuur af te komen, bewerkten tenslotte, via een referendum, de terugkeer van de democratie in Chili. Betrokken bij het INC waren vanaf het begin de socialist Jorge Arrate, Jorge Tapia van de Partido Radical, de christendemocraat Otto Boye en Roberto Celedón van Izquierda Cristiana. Het lukte niet om de communisten erbij te betrekken. Er wordt gezegd dat het herstel van de democratie in 1990 in Chili mede te danken is aan dit instituut, want voorwaarde voor de oprichting was dat de socialisten en christendemocraten met elkaar zouden gaan praten. Dat was een lastige opgave, want de christendemocraten hadden de coup van Pinochet gesteund. Maar het lukte. Zo ontstond een breed politiek front, dat de basis legde voor de latere, post-dictatoriale regering van christendemocraten en socialisten in Chili, de Concertación – dat Pact of Overeenkomst betekent en die nog steeds bestaat.
Het Chili Komitee Nederland ging later op in OLAA, Organisatie Latijns-Amerika Activiteiten, die onder andere muziekoptredens en uitwisselingen tussen Latijns-Amerika en Nederland organiseert, bijvoorbeeld nodigde men een groep Colombiaanse straatkinderen uit naar ons land. Coördinator is Wietske Langedijk. De gasten verblijven vaak in het grote ouderlijke Langedijk-huis in Putten.
In Nederland werd in 1976 de muziekgroep Amankay opgericht, bestaande uit vier Chileense musici: Patricio Wang, Ricardo Mendeville, Renato Freyggang, Daniel Smith en de Nederlandse Winanda van Vliet.  Ze hebben jarenlang groot succes gehad met hun concerten en de nieuwe stukken die zij gemaakte hebben. Winanda ging later doceren aan het Conservatorium van Rotterdam en is een succesvolle carrière als soliste begonnen.  Patricio Wang, de componist en leider van de groep, ging later naar Quilapayún maar bleef aktief  in Nederland, net zoals Renato Freyggang die bij Inti Illimani kwam. Ricardo Mendeville richtte samen met Paco Peña de afdeling flamenco van het Conservatorium van Rotterdam op. Daniel Smith is als docent verbonden aan het Theaterschool van Amsterdam. Patricio Wang blijft veel concertmuziek en muziektheaterstukken schrijven, maar ook voor film, dans en toneel, bijvoorbeeld voor  het zeer mooie theaterstuk Maria Nuñez in 2013. Hij speelt met veel ensembles en orkesten in Nederland op het gebied van  hedendaagse muziek. Zijn muziek wordt ook veel in Chili gespeeld. Alle spelers van Amankay zijn met elkaar in contact gebleven en ze verzinnen vaak muziekprojecten samen.
In Utrecht richtten Klaas Wellinga, toenmalig docent Latijns-Amerikaanse literatuur aan de Universiteit Utrecht, de advocaat Hans Langenberg en hispaniste Barbara Teunissen de organisatie KKLA op, het Kultuur Kollektief Latijns Amerika. Door het KKLA werden grammofoonplaten uitgegeven, onder andere van de toen in Nederland wonende Uruguayaanse zangers Numa Moraes en José Carbajal, en van de Nicaraguaan Luis Enrique Mejía Godoy, samen met de muziekgroep Mancotal.  Op de universiteit vouwden studenten van Klaas Wellinga de platenhoezen, zodat de platen erin pasten. Het KKLA en Vrije Muziek werkten samen in VLAM, Vereniging Latijns Amerika Manifestaties, die de veelbezochte Latijns-Amerika-festivals in muziekcentrum Vredenburg in Utrecht organiseerde. Het KKLA werd later LIP, Latin Issue Productions. Hans Langenberg en Moniek Reckman van LIP organiseren nog steeds af en toe een concert of maken een CD- opname van een Latijnsamerikaanse artiest mogelijk.
De Nederlandse vakbonden waren sterk betrokken bij Chili, zowel tijdens de regering-Allende als na de coup bij de clandestiene Chileense vakbonden. Ze organiseerden vele solidariteitsbijeenkomsten. Een belangrijke rol speelde hierbij de gevluchte Chileense vakbondsman Boris Vildósola, die in Nederland heel actief was. De AbvaKabo hield  bijvoorbeeld de manifestatie Piek voor Chili in 1977; in 1979 was er een manifestatie van de CUT, de Chileense vakbeweging, in Amsterdam; ook de Algemene Grafische Bond hield eind jaren zeventig een manifestatie.  De Nederlandse vakbonden adopteerden ook gezinnen van vervolgde of vermoorde vakbondsleden in Chili: zij stuurden er geld en brieven heen. Deze contacten bleven jarenlang bestaan. Ook heeft AbvaKabo een cultureel centrum in Chili geadopteerd; jonge Chileense vakbondsleden steunden via toneel, muurschilderingen en muziek de Chileense bevolking en de strijd tegen de dictatuur.
Verschillende Chileense schrijvers , dichters, kunstschilders en musici zochten als vluchteling hun toevlucht in Nederland, zoals de dichter en schilder Juan Heinsohn, die onder andere Het geluid, de stilte en het woord (1996) en Verblijf op papier (2009) schreef. Hij gaf tussen 1980 en 1988 het literaire tijdschrift América Joven uit en vormde de spil van talrijke literaire en culturele bijeenkomsten in Rotterdam.   
De schrijver Ricardo Cuadros die in Amsterdam woont schreef onder andere de dichtbundels Navegar el silencio (1984) en Gedichten van de honger en zijn hond (1994), de verhalenbundel Constelación del Monte (1996) en de roman El fotógrafo belga (2006).
De Chileense docent literatuur en massacommunicatie en schrijver Ariel Dorfman woonde ook als balling in Nederland en gaf les aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef veel verhalen, romans, gedichten en toneelstukken, onder andere : Para leer al Pato Donald (1972) - samen met Armand Mattelart, een boek over cultuurimperialisme, in het Nederlands vertaald als Hoe lees ik Donald Duck - , Hard Rain (Moros en la costa, 1973),  Widows (Viudas, 1981),  The last Song of Manuel Sendero, (La última canción de Manuel Sendero, 1982),  Last Waltz in Santiago and other poems of exile and disappearance (Pastel de choclo, 1986). In het tweede deel van zijn herinneringen: Feeding on Dreams: Confessions of an Unrepentant Exile (2011) schreef hij onder meer over het verblijf van hem en zijn gezin in Nederland.
De Chileense dichter Fernando Quilodrán verbleef lange tijd in Nederland als balling. Hij schreef onder andere de dichtbundels Los Materiales (1972), Había una vez un pueblo (1980), Poemas (1987), De tiempo antiguo y lluvias (1993), Averiguación del tiempo y otros poemas (2009) en de roman Los organismos del tiempo (1983). Hij kreeg een koninklijke onderscheiding in Nederland. Later ging hij terug naar Chili, hij werd directeur van de krant El Siglo, en voorzitter van de Vereniging van Schrijvers in Chili.
De Chileense dichter Gonzalo Millán woonde tussen 1987 en 1997 in Rotterdam; hij nam deel aan veel poëzie-programma’s van het Dunya-festival en van Poetry  International.
De Chileen Leo Serrano woonde lange tijd in Groningen. Hij schreef de roman Een onmogelijke herinnering. Hij is jong gestorven.
De Chileen Oscar Catalán en de Amerikaanse econoom Andre Gunder Frank, die lang in Chili heeft gewoond en zich daarna met zijn Chileense vrouw Marta Fuentes in Nederland vestigde, schreven in 1984 de bundel Chili onder Pinochet; Een latijnsamerikaans volk in gijzeling. Hierin wordt onder andere het neoliberale, economische  beleid van Pinochet beschreven, dat door de Chicago-school van Milton Friedman in Chili werd geïntroduceerd.
De Chileen Mariano Maturana deed al vroeg aan video-kunst. In Amsterdam maakte hij veel videofilms bij de groep MonteVideo en was daarmee een inspirator voor andere videomakers. 
De Chileense folklorist Benedicto Piojo Salinas woonde jarenlang als balling in Rotterdam. Hij vluchtte naar Nederland toen bij een politie-inval in zijn huis in Santiago zijn vrouw, zijn schoonzuster en zijn zoon van zestien jaar gedood werden. Ook de Chileense folkloriste Gabriela Pizarro verbleef enige tijd in Rotterdam.
De schilderbrigade Brigada Ramona Parra, die al in Chili bestond, heeft veel muurschilderingen gemaakt in Nederland. Onder andere Jorge Kata Núñez heeft er deel van uitgemaakt. Hij heeft dertig jaar in Nederland, in Rotterdam, gewoond enj heeft muurschilderingen gemaakt onder andere in Tilburg, Zwolle, Hoorn, Amsterdam, Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam en Leeuwarden. Eind  2012 is hij teruggekeerd naar zijn geboorteplaats Valdivia.  Ook Juan Heinsohn heeft veel muurschilderingen gemaakt; onder andere in Alkmaar, Amsterdam, Delfzijl en Rotterdam.
De Chileense zanger en gitarist Luis Aravena trad met zijn muziek en zijn grappen veel op in scholen en op bijeenkomsten.  Hij heeft veel mensen bewust gemaakt van de gruwelijkheden van de Chileense dictatuur. Dit deed hij op een heel persoonlijke manier, met zijn verhalen vol ironie en humor. Hij was zanger en gitarist, en schreef prachtige liedjes. Zij staan op de plaat Luis Aravena, waarbij werd samengewerkt met veel Chileense en Nederlandse muzikanten. Patricio Wang bijvoorbeeld heeft alle arrangementen geschreven, de instrumenten werden door o.a. de leden van Amankay bespeeld, Winanda van Vliet heeft meegezongen, en voor de achtergrondkoortjes kwamen ontelbare vrienden en familie naar de studio om mee te doen. De legendarische  Argentijnse zangeres Mercedes Sosa heeft later zijn liedje Cartagena op een van haar platen opgenomen.  Een fragment uit een van zijn liedjes:  ‘Deze taal kan ik niet praten, wat moet ik doen, ik werk me steeds in de nesten, met al dat gedoe. Laatst was ik in de apotheek en zei heel verlegen:  Mijn maagd is zo van streek, kunt u daar een pil voor geven? Ik vertelde aan een vriend, ik kan de hoer niet meer betalen.’ Luis Aravena had samen met Emiel Barendsen een muziekimpressariaat;  zo organiseerde hij  onder andere een tournee van de befaamde Argentijnse zanger Atahualpa Yupanqui door Nederland. De kleine en hartelijke Luis Aravena werd ziek en is jong, terug in Chili, overleden in 1991. 
De Chileense musicus Gabriel Aguilera trad veel op in de jaren zeventig en tachtig, onder andere in de groep Lautaro, een van de vele muziekgroepen die in Nederland door Chilenen is opgericht. Later werd hij toneelspeler, onder andere in de televisieserie Penoza. Er was de muziekgroep Neltume, en de twee zussen Jacqueline en Veronica Castro, die in theaters en op scholen optraden. Jacqueline Castro heeft veel cd’s gemaakt, zoals Joyas 1, 2 en 3, Yacumba, Tambor Indio en Retratos, een hommage aan de Chileense dichteres Gabriela Mistral.
En er waren verschillende Chileense dansgroepen, zoals de kinderdansgroep Melinca, de groep Volantín, en de dansgroep Huelen (1980-1993), die bestond uit achttien mensen: dansers, muzikanten en zangers. De groep presenteerde overal in Nederland de folkloristische muziek en dans uit Chili; men won een prijs op het Internationale Dansfestival in Rotterdam.
In de loop van de jaren kwam er een geregelde uitwisseling van Chileense en Nederlandse schrijvers en kunstenaars op gang.  Chileense  schrijvers en theatergezelschappen werden naar Nederland uitgenodigd. In 1971 trad de Chileense dichter Pablo Neruda op tijdens Poetry International in Rotterdam. Later werden de schrijver Ricardo Wilson en de Mapuche-dichter Elicura Chihuailaf naar Nederland uitgenodigd. De Chileense dichter Nicanor Parra trad in 1985 op tijdens Poetry International. Op Oerol op Terschelling speelde in 2010 het Chileense theatergezelschap La gran Reynetta. De Chileense cultuur blijft aanwezig in Nederland: in het Holland Festival 2013 trad een Chileens gezelschap met een stuk: Tratando de hacer una obra que cambie el mundo Poging om een stuk te maken dat de wereld zal veranderen. Het stuk laat vijf acteurs zien die zich vier jaar lang opsluiten om een wereldhervormend stuk te maken, een van hen overlijdt in die tijd. Dan horen ze dat de wereld radicaal is veranderd en hun stuk volkomen overbodig is geworden. En ze horen dat het negenjarig dochtertje van de overledene heel erg naar haar vader verlangt en nu alleen op de wereld is. Een geestige, maar scherp snijdende zwarte komedie.
Op filmgebied is heel veel gebeurd. Talloze goede Chileense films werden in de loop van de tijd in Nederland vertoond. Een greep: El chacal de Nahueltoro van Miquel Littin, de films van Raul Ruiz, zoals Palomita blanca, La Batalla de Chile van Patricio Guzman, Rabia van Oscar Cardenas, Machuca (2004) van Andrés Wood, Volver a vernos (2002) van Paula Rodriguez, El caso Pinochet (2001), van Patricio Guzmán, Post Mortem (2011) van Pablo Larraín,  De jueves a domingo (2012) van Dominga Sotomayor, Violeta went to heaven (2012) van Andrés Wood, No (2012) van Pablo Larraín . In Utrecht wordt jaarlijks het Latijns Amerika Filmfestival georganiseerd. Ook in andere Nederlandse filmhuizen zijn geregeld festivals van de Chileense film, zoals recent in Eye, het Amsterdamse filmmuseum.
De Nederlandse filmer Rob Brouwer en de Chileen Pablo Eppelin maakten in 2011 de documentaire My Friend Diego. De film gaat over Luis Alberto Alarcón, die in 1973 werkte bij de persoonlijke veiligheidsdienst, de GAP, van Salvador Allende. Na de staatsgreep wordt hij gearresteerd en wekenlang gemarteld. Na ruim dertig jaar gaat hij vanuit Nederland, waar hij in ballingschap woont, terug naar Chili en gaat hij de confrontatie aan met de man die hem folterde, luitenant Manuel Vásquez Chahuan. De documentaire, met filmmuziek van Maurino Alarcón, is op verschillende festivals vertoond. Pablo Eppelin groeide als kind van Chileense vluchtelingen op in Costa Rica, studeerde in Parijs en richtte in Nederland de Latijns-Amerika informatiedienst Noticias op, waarvan hij ook de coördinator is.
Op literair gebied werden talloze Chileense romans, verhalenbundels en dichtbundels in het Nederlands vertaald. Ook hier een greep: heel veel titels van Isabel Allende, veel romans van Roberto Bolaño, dichtbundels van Pablo Neruda, een roman van María Luisa Bombal, werk van Ricardo Cuadros, Juan Heinsohn, Francisco Coloane,  Ramon Díaz Eterovic,  José Donoso,  Carlos Droguett, Jorge Edwards, Hernan Rivera Letelier,  Antonio Skármeta, Alejandro Zambra, Gladys Mejias. 
Nog steeds maken de nakomelingen van Chileense ballingen muziek in Nederland, bijvoorbeeld de groep Ten Tem Pies, onder leiding van Maurino Alarcón, die swingende muziek speelt, een fusie van Latijns-Amerikaanse muziek, rock, ska en reggae. Ze maakten een album Canto para gritar; in 2013 toerde de band door Chili.
De groep Chileneuros bestaat uit vijf jonge musici, onder leiding van Alejandro Arrate, en ze zingen en spelen de traditionele Chileense cueca’s van hun grootouders op een lichtvoetige manier in Nederland.
De Chileense Noemi Baeza, die tussen 1974 en 1984 als ballinge in Nederland heeft gewoond, had in Chili bij de radio gewerkt en kreeg hier in Nederland een baan bij de VARA. In 1984 ging Noemi terug naar Chili en ze is daar met kinderen gaan werken. Al jarenlang organiseert zij radioworkshops voor kinderen in poblaciones, heel arme wijken zoals de krottenwijk Peñalolén in Santiago, en op het arme Chileense platteland. De kinderen kiezen een thema, zoeken informatie, nemen interviews af, leren hun eigen mening onder woorden te brengen, en nemen zelf hun gesprekken op. Dit werk draagt veel bij aan hun zelfvertrouwen. Iedere week wordt er een programma uitgezonden via Radio Nuevo Mundo. Daar luisteren veel kinderen en volwassenen naar.
De Stichting Nederlandse Vrouwen voor Chili is door een groep Nederlandse en Chileense vrouwen opgericht; de stichting geeft voorlichting en zamelt geld in.  In de eerste jaren werden gezinnen waarvan de kostwinner vermist was, financieel ondersteund zodat de kinderen naar school konden blijven gaan. Van grote kledingwarenhuizen kregen de Vrouwen voor Chili grote stapels kleding, die zij in containers naar Chili stuurden. Later werden Chileense jongeren, kinderen van Chileense vluchtelingen, die zelfstandig vanuit Nederland terugkeerden naar Chili financieel ondersteund, totdat zij hun draai in Chili gevonden hadden. Momenteel bestaat het bestuur alleen nog uit Nederlandse vrouwen, Jos Reckman en Moniek Reckman; de Chileense vrouwen in de stichting zijn allen teruggekeerd naar Chili.
Marijke van Meurs, dochter van een Chileens-Nederlands echtpaar, woonde in ballingschap in Nederland en maakte deel uit van de schilderbrigades. Later keerde zij naar Chili terug. Op het zuidelijke eiland Chiloé is zij nu directeur van het museum in de hoofdstad Ancud.
In Nederland heeft de Unidad Popular van president Salvador Allende veel sympathie gewekt. Veel Nederlandse kunstenaars, schrijvers en musici en theatergroepen lieten zich inspireren door Chili.  De Nederlandse media, met name de VARA-televisie en radio, en weekbladen zoals De Groene Amsterdammer, de Haagse Post en Vrij Nederland, en de dagbladen schreven heel veel over Chili. Docent Zuid-Amerikaanse cultuur Klaas Wellinga in Utrecht deed met zijn studenten een onderzoek naar de berichtgeving over Chili in Nederlandse kranten; met name de artikelen van Chili-correspondent Jan van der Putten in de NRC werden als zeer informatief gezien. Verschillende studenten Spaans en Latijns-Amerika-studies werkten als tolken en vertalers tijdens manifestaties en interviews, zoals Marika de Bakker, Barbara Teunissen en Marjan Haitsma. Ook werkten studenten samen met organisaties van Spaanse gastarbeiders in Utrecht; men organiseerde bijvoorbeeld Latijns-Amerikaanse films.
Componist Peter Schat maakte het muziekstuk Canto general, op een gedichtencyclus van Pablo Neruda. Het stuk werd uitgevoerd in het Vondelpark in Amsterdam, tijdens het Holland Festival 1974, door Lucia Kerstens, Vera Beths en Reinbert de Leeuw, ter herinnering aan Salvador Allende.
Jan Joost Teunissen en Aafke Steenhuis hebben drie boeken geschreven over Chili: Chileens Dagboek (1974), Weerzien met Chili (1994) en Windjammers in Delfzijl; De route van de Chilisalpeter (2003). Het laatste boek werd in Chili in 2007 door uitgeverij LOM in het Spaans uitgebracht. Over het boek werd een documentaire gemaakt, Het witte goud, dat in 2011 en 2013 door de Nederlandse televisie is uitgezonden. Er is een Spaanse versie van, El oro blanco, die door de televisie van Iquique is uitgezonden.
Een van de publicaties van het Chili Komitee was Cultuur in Chili, 1970-1973 samengesteld door Max Arian, Klaas Wellinga en Jan Joost Teunissen. Het boek gaf een overzicht van de rijke cultuur onder de regering-Allende.
De al eerder genoemde Nederlandse journalist Jan van der Putten, die tussen 1970 en 1973 correspondent in Santiago was voor de NRC, de Groene Amsterdammer en verschillende radiozenders, heeft boeken over Chili geschreven: Chili ’71-’74 en Latijns-Amerika politiek.
De historicus en docent Jan de Kievid , jarenlang coördinator van het Chili Komitee Nederland, schreef Chili in verzet tegen Pinochet (1986) en Brood, gerechtigheid en vrijheid; Chili tussen dictatuur en democratie (1993).
De Nederlandse fotograaf Koen Wessing (1942-2011) reisde in september 1973 naar Chili – gekleed in een net pak en met een bijna onzichtbare camera – en maakte aangrijpende foto’s van de staatsgreep en de angst van de Chilenen. Die foto’s kwamen  in een boek: Chili september 1973. Ook maakte hij in 1983 het fotoboek Van Chili tot Guatemala, tien jaar Latijns-Amerika,  met teksten van de Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano. Tot vlak voor zijn dood heeft Koen Wessing  gewerkt aan een tentoonstelling van zijn werk in Santiago, in het Centro Cultural Gabriela Mistral.  Op deze tentoonstelling, met de naam Imágenes Indelebles,  Onuitwisbare Beelden, werden voor de eerste keer in Chili zijn foto’s  van de staatsgreep  getoond. Ze maakten grote indruk.
Anne-Marie Plasschaert en Hans Abelman maakten voor het Centrum Beeldende Kunst in Rotterdam in 1999 het boek Venceremos!
De Nederlandse filmer Frank Diamand maakte  in 1990 de documentaire Chile Crea, over een culturele manifestatie in 1988 in Chili. Onder andere de Nederlandse dichter Bert Schierbeek ging er heen, en ook de Uruguayaanse schrijver Eduardo Galeano. Ook maakte Frank Diamand de film Chili, de overgang (1990) over Chili.
De schrijfster Fleur Bourgonje, die tussen 1971 en 1973 als correspondente in Santiago woonde, en daarna in Argentinie en Mexico, schreef in 2011 de roman  Oostenwind Koningskind , dat speelt op het Chileense eiland Chiloe.
Peter Gelauff, jarenlang actief bij het Chili Komitee Nederland, schreef in 2005 de roman De verzwegen geschiedenis van de familie Manríquez, naar aanleiding van de vondst van vijftien vermoorde slachtoffers van de dictatuur in de verlaten kalkmijn van Lonquén.
De Nederlandse muziekgroep De Volharding en de schrijver Bert Schierbeek maakten op uitnodiging van de Chileense vakbeweging CUT  in 1978 een tournee door Chili. Deze reis had een grote impact in Chili en in Nederland.
Theatergroep De Nieuwe Komedie uit Den Haag speelde in 1978 het toneelstuk De lange nacht, over vier Chileense vrouwen die gevangen zaten in een cel. De schrijver was Jorge Dias, regisseur Ursul de Geer.
Het Ro-theater in Rotterdam bracht het toneelstuk van Ariel Dorfman, De dood en het meisje, in 193 en 1994. De regie had Marcelle Meuleman.
Het Friese toneelgezelschap De Noorder Compagnie maakte een theaterstuk over fascisme en Chili in 1978. Het stuk was van Zdenek Kraus en werd bewerkt door Guus Rekers.
Dichter en ex-priester Huub Oosterhuis heeft met zijn poëziegroep Poëzie Hardop meerdere programma’s over de Chileense cultuur gemaakt, onder andere een programma met de gedichten van Pablo Neruda en een uitvoering van de cantate Santa María de Iquique, van de Chileense componist Luis Advis.
De schildergroep Het Februaricollectief, die veel muurschilderingen in Nederland maakte, was direct geïnspireerd door de Chileense muurschilderbrigades.
Ter gelegenheid van de herdenking van veertig jaar na de coup tegen Salvador Allende, is er in september 2013 een grote manifestatie georganiseerd in gebouw De nieuwe Liefde in Amsterdam: Veertig jaar Chileense Gemeenschap in Nederland. Ook is er een muziekpresentatie: Veertig jaar Chileense muziek in Nederland, door een groep van dertien Chileense en Nederlandse zangers en musici.  De Chileense componist Patricio Wang, 37 jaar in Nederland woonachtig, en de jonge Chileense componist Alekos Buscovic, die sinds enkele jaren in Nederland woont, hebben voor dit project arrangementen gemaakt van liedjes uit de periode 1977-2013. Deze manifestatie zal later in andere Nederlandse steden gehouden worden, onder andere in Den Haag, Hengelo, Utrecht,  Eindhoven en Rotterdam. Het evenement is onder andere georganiseerd door Wietske Langedijk, Bincho Alarcón, voormalig docent aan Sociale Academie De Horst in Amersfoort, waar hij de afdeling Latijns-Amerika opzette, de ontwerper Claudio Encina, Juan Heinsohn, Peter Gelauff  en Pablo Eppelin, die de wekelijke internet-informatie over Latijns-Amerikaanse cultuur in Nederland en Belgie verzorgt, Noticias.
Tijdens deze manifestatie verscheen ook het boek 40 jaar; 40 verhalen, geredigeerd door Jan de Kievid, Pablo Eppelin en Karin Snoep. Veertig Nederlanders die betrokken waren bij het lot van Chili en Chilenen die in ballingschap in Nederland woonden, zijn hierin geïnterviewd.
In september 2013 ging ook een groep van twintig Nederlanders: vakbondsmensen, activisten en kunstenaars, naar Chili, om te herdenken dat veertig jaar geleden de staatsgreep plaatsvond. Dat gebeurde op uitnodiging van een groep Chilenen die als vluchteling in Nederland gewoond hadden en teruggingen naar Chili, met als drijvende krachten oud-vakbondsman Boris Vildósola en dichter Fernando Quilodrán. Zij wilden de Nederlanders die zich voor hen en hun land hadden ingezet, bedanken met een programma met excursies, maaltijden en bijeenkomsten in het parlement, de universiteit en het presidentiële paleis La Moneda.
Aafke Steenhuis

0 Comments:

Post a Comment

<< Home