Sunday, February 12, 2017

Een dreigende Derde Wereldoorlog?

Ik heb de laatste tijd de neiging om ook op dit blog over politiek te schrijven, terwijl ik het eigenlijk had gereserveerd voor meer persoonlijke stukjes, in het Nederlands, naast de twee andere publieke bloggen "Tutto è possibile" en "Thoughts" (ik heb meer blogs, die privé zijn).

Dat komt door de politiek heftige tijden waarin wij leven, met de opkomst van politici als Wilders, Le Pen en Trump, en de voortslepende crisis waarin een land als Griekenland zich bevindt als gevolg van een stupide, asociale en amorele opstelling van mensen als Dijsselbloem en Schaüble. Over de opstelling van de Nederlandse minister van financiën (die zichzelf notabene als een sociaaldemocraat ziet) en zijn Duitse collega kan ik mij steeds opnieuw boos maken. Trouwens, deze beide mannen spreken natuurlijk niet alleen namens zichzelf maar namens vele mensen (ambtenaren) die achter hen staan op de beide ministeries en ook vele mensen daarbuiten inclusief een aanzienlijk deel van de bevolkingen van beide landen. Mijn boosheid wordt deels ingegeven door het gebrek aan kennis, niet alleen van het publiek maar ook van de ambtenaren die hun beleid van de bijpassende argumenten voorzien. Over de zogenoemde Griekse schuldencrisis schreef ik in 2015 veel stukjes op het Fondad-blog "Thoughts", toen deze crisis vrijwel dagelijks in het nieuws kwam, maar ook recent schreef ik er weer over.

Dat ik mij meer bezig houd met de politiek komt misschien ook door mijn leeftijd. Ik heb eerder bij oudere mensen, die indertijd mijn leeftijd hadden, gezien dat zij zich met het stijgen der jaren meer zorgen gingen maken over hun tijd en de toekomst van generaties na hen. Maar ik geloof dat dat bij mij niet het geval is. Ik blijf altijd optimistisch over mogelijkheden om het tij en dreigend onheil te keren. Op dit moment zie ik bij anderen, die vaak jonger zijn dan ik, meer somberheid dan bij mezelf.

Een voorbeeld daarvan zijn de berichten die ik de laatste dagen las over een op handen zijnde grote internationale oorlog, die sommigen niet schuwen een Derde Wereldoorlog te noemen. De aanstichter daarvan zou de regering-Trump zijn en dan met name zijn voornaamste raadgever, Bannon. Hier zijn twee berichten die ik las: Trump orders military to prepare for world war en Steve Bannon Believes The Apocalypse Is Coming And War Is Inevitable.

Waarom ben ik niet zo somber als de auteurs van deze beide artikelen? Omdat naar mijn smaak onvoldoende duidelijk wordt gemaakt waarom Trump een grote, internationale oorlog zou willen, een andere oorlog dan de internationale oorlogen die nu al aan de gang zijn in met name het Midden-Oosten.


Eén slotopmerking: ik word moe van al het geschrijf en gepraat over Trump en ik vind dat het afleidt van andere belangrijke zaken, of belangrijke achterliggende zaken, waar de media en de politici (en het publiek) zich weinig of niet mee bezighouden.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home